Aulffurfio Naratif Ffilm

Reframing Film Narrative Cover photo

Ymunwch â ni am gyfres o ffilmiau a thrafodaethau ar-lein am bum ffilm wych gan wneuthurwyr ffilmiau talentog o Ddwyrain Affrica.

Gweler isod y rhaglen lawn a manylion am sut i gofrestru ar gyfer pob digwyddiad!

3ydd Rhagfyr

15:00 Lisilojulikana (The Unknown)

Saesneg

Ffilm gan gynhyrchydd o Kenya sy’n archwilio anabledd a'r stigma sy'n gysylltiedig â hi.

Cofrestru

•••

5ed Rhagfyr

15:00 Everything is Not Okay wedi'i dilyn gan Footsteps in the Dark

Saesneg

ARDDANGOSIAD DWBL

Ffilm gan Eugene Muigai, sy'n canolbwyntio ar fyfyrdodau dyn du ifanc ar anawsterau iechyd meddwl.

Ffilm gan Shuria Abdi ac Azza Satti, sy'n archwilio iechyd meddwl a stigma yng nghymuned Fwslemiaid Somali yn Nairobi.

Cofrestru

•••

7fed Rhagfyr

15:00 Rehema

Saesneg

Ffilm, dan gyfarwyddyd Josh Kisamwa, am ffigur cymunedol enfawr a'i hymdrechion i achub plant rhag priodas dan orfod.

Cofrestru

•••

9fed Rhagfyr

15:00 River of Brown Waters

Saesneg

Ffilm am sut mae newid yn yr hinsawdd wedi newid bywyd y cymunedau o amgylch afon sanctaidd Ewaso Nyiro. Wedi'i greu gan Laissa, sy'n Laikipian Maasai, mae hi hefyd yn wneuthurwr ffilmiau benywaidd cyntaf yn ei chymuned.

Cofrestru

•••

11fed Rhagfyr

15:00 Chief's Court

In the fourth instalment of our #ReframingFilmNarrative series, we present 'Chief's Court', a film about domestic violence and gender justice.

Director, Peter Murimi is a multiple award-winning director and D.O.P who is keen on exploring gender-focused stories in Africa. After being the first East African documentary filmmaker to win the CNN Africa Journalist of the year award in 2004 for his documentary on FGM, Pete built a career telling human rights stories on IRIN, the UN, OCHA as well as half-hour broadcast stories for Channel 4, Comic Relief and Al Jazeera.

 

Cofrestru

•••