MEWN PARTNERIAETH AR GYFER CYMRU AC AFFRICA

Digwyddiad Rhannu Dysgu: Permaddiwylliant yn Affrica Is-Sahara

29 Awst 2018
10.30 - 14.30

Mae’r digwyddiad hwn wedi dod i ben

Trefnydd: Hub Cymru Africa

Lleoliad: Aberystwyth

See bottom of page for location details

Ymunwch â ni i ddysgu mwy am brosiectau permaddiwylliant yn Affrica Is-Sahara ac yn rhannu eich profiadau o gyflawni prosiectau.

Bydd y sesiwn yn cynnwys sgyrsiau gan Sector 39 a Chysylltiadau Carbon Cymunedol. Bydd sesiynau trafod yn archwilio sut y gallwn ni orau; creu a chynnal partneriaethau cadarnhaol, gweithio'n gynhwysol a mesur ein heffaith.

Mae'r digwyddiad hwn yn agored i'r holl unigolion, grwpiau ac elusennau sy'n gweithio neu sydd â diddordeb yn Affrica Is-Sahara gyda ffocws ar Permaddiwylliant.

Cofrestrwch yma: https://permaculturedevelopment.eventbrite.co.uk 

Cyfeiriad:
Canolfan Morlan
Morfa Mawr
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2HH

< Yn ôl

📰 READ: “Most governments are currently rationing their use of test kits given limited supplies... African govern… https://t.co/CFdx7BebRJ


Hub Cymru Africa @HubCymruAfrica
Ymaelodwch â’n llythyr newyddion

I ddysgu mwy am ein newyddion a digwyddiadau sydd i ddod gofrestru i dderbyn ein cylchlythyr tanysgrifiad.